Aktualności

30-10-2023

Wolne miejsca na szkolenie dla rodziców pt. "Oswoić autyzm"

Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obejmuje ono dwa spotkania na których poruszona zostanie problematyka z zakresu edukacji i terapii dziecka z autyzmem.


Część 1:
Termin: 08.11.2023, Godzina: 16:00, Miejsce: ul. Kujawska 53/1, 15-548, Białystok


Podczas pierwszego spotkania początkowo zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz przepisy regulujące edukację i terapię dzieci. Następnie poruszony zostanie aspekt trudności w zakresie mowy, komunikacji i umiejętności społecznych oraz przedstawione zostaną sposoby na ich rozwijanie.


Część 2:
Termin: 13.11.2023, Godzina: 16:00, Miejsce: ul. Kujawska 53/1, 15-548, Białystok


Podczas drugiego spotkania omówiony zostanie aspekt zaburzeń somatycznych towarzyszących spektrum autyzmu. Ponadto, poruszona zostanie kwestia zaburzeń sensorycznych oraz ich wpływ na funkcjonowanie dzieci.


Warunkiem udziału w warsztatach jest:

1. Posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
2. Telefoniczna rezerwacja miejsca pod numerem +48 737 707 044 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00
3. Kolejno, po dokonaniu rezerwacji, przesłanie drogą mailową na adres fundacja@ajakautyzm.pl poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej dostępnej do pobrania w załączniku.
4. Na dostarczenie karty zgłoszeniowej po rezerwacji telefonicznej czekamy do 2 dni roboczych. Po upływie tego terminu zarezerwowane miejsce przepada.
5. Otrzymane zgłoszenia osób, które wcześniej nie dokonały telefonicznej rezerwacji miejsca nie będą brane pod uwagę.


Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych