Szkolenia

Oferujemy Państwu szkolenia dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu pracy terapeutycznej, edukacyjnej oraz wychowywania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przeznaczone są one dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.

Jeżeli poszukujecie odpowiedzi na pytania dotyczące wychowania, codziennego funkcjonowania, nauki lub terapii waszych podopiecznych, jeżeli szukacie rozwiązań pojawiających się w tych zakresach problemów, zapraszamy do kontaktu.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Podstawowe wiadomości dotyczące zaburzeń spektrum autystycznego
  • Problematyka diagnozy zaburzeń ASD u małych dzieci
  • Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autystycznego w przedszkolu?
  • Jak pracować z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole?
  • Trudne zachowania — Nieawersyjny model pracy z osobami z autyzmem przejawiającymi trudne i niebezpieczne zachowania.
  • Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych” — oparty na autorskim programie dostosowanym do małych dzieci ze spektrum autyzmu