O nas

Fundacja A jak… to zespół kilkunastu osób, które łączy pasja do pracy i chęć niesienia pomocy. Bogate doświadczenie w tym zakresie zdobywamy już od ponad 20 lat. Byliśmy założycielami pierwszej w województwie specjalistycznej placówki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Od lat wyznaczamy standardy pracy, prowadzimy diagnozy, szkolimy kadry i działamy w celu upowszechniania wiedzy na temat autyzmu w środowisku lokalnym. Cechuje nas nie tylko doświadczenie i profesjonalizm, ale też optymizm, pogoda ducha i niespożyte pokłady pomysłów i chęci ich realizacji.

Zespół Fundacji A jak… to pasjonaci, społecznicy i jednocześnie profesjonaliści, którzy działają na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich środowiska, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i wysokie kompetencje. 


A jak… będziemy działać razem, to wszystko nam się uda!

A jak… akceptacja — każdy z nas jest niepowtarzalny.
A jak… adrenalina!
A jak… aktywność!
A jak… ambitne działania.
A jak… akuratność i odpowiedzialność.
A jak… aprobata dla odmienności.
A jak… alternatywa dla schematycznych rozwiązań.
A jak… abstrakcja i wyobraźnia.

A jak… abra-kadabra.

A jak… autyzm.

A jak… tam twoje A? Zapraszamy!

o nas

Nasz zespół

nasz zespół

MGR EWA KOWALEWSKA

pedagog w zakresie wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej i zarządzania oświatą. Oligofrenopedagog z ponad 20-letnim stażem w zakresie diagnozy i różnych form terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, nauczyciel dyplomowany

Wiceprezes Fundacji w latach 2017-2022

Współzałożycielka pierwszej w regionie północno- wschodniej Polski specjalistycznej placówki — Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku (OSTO), w latach 1998–2017 pełniąca w niej funkcję dyrektora. Współzałożycielka Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku, współautorka licznych działań i programów realizowanych na rzecz środowiska osób z autyzmem i ich rodzin.

Rozwój:

 • 2-letnie Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis, liczne szkolenia z zakresu terapii behawioralnej, między innymi: 140 godz. (3 st. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), III st. i superwizyjne szkolenie AAC, podst. z metody PECS, szkolenia z zakresu TUS, Szkoły dla Rodziców, stymulacji sensorycznej oraz wielu innych form terapii i edukacji osób z autyzmem i ich rodzin.
 • udział w konferencjach szkoleniowych prowadzonych przez światowej sławy autorytety takie jak I. O. Lovaas, N. Lovaas, S. Wertz, Gary La Vigna, T. Attwood
 • Prowadzi wykłady, szkolenia i kursy psychoedukacyjne dla profesjonalistów i rodziców w ww. tematyce.

Prywatnie mama i babcia, lubi rysować, literaturę piękną, dobre filmy i wypoczynek nad wodą (bez telewizora).

nasz zespół

MGR WOJCIECH MAREK DEPCZYŃSKI

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany

Prezes Zarządu Fundacji

Od 22 lat pracuje w Przedszkolu Samorządowym Nr 58 Integracyjnym, gdzie zajmuje się edukacją i wychowaniem dzieci z różnoraką niepełnosprawnością. Przez blisko 19 lat związany był z Ośrodkiem Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku, gdzie sprawował funkcję wicedyrektora i superwizora. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku

Od wielu lat angażuje się w popularyzowanie wiedzy na temat autyzmu. Współautor wielu projektów na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu.

Rozwój:

 • udział w licznych kursach i szkoleniach dotyczących wspomagania rozwoju dziecka autystycznego m. in. 2 – letnie Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis, szkolenia z zakresu terapii behawioralnej: 140 godz. (3 st. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), III stopniowe i superwizyjne szkolenie AAC, I i II stopień metody PECS
 • udział w konferencjach szkoleniowych prowadzonych przez światowej sławy autorytety takie jak I. O. Lovaas, N. Lovaas, S. Wertz, Gary La Vigna, T. Attwood itd.

W wolnych chwilach przemierza kilometry rowerem oraz pływa

nasz zespół

MGR AGATA MIGAŁA-LANGKAMP

psycholog, nauczyciel dyplomowany

Członek Zarządu Fundacji, Skarbnik

Od 1998 roku zajmuje się problematyką autyzmu i aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia osób dotkniętych tym zaburzeniem oraz ich rodzin. Współzałożyciel i były wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu O/ Białystok, współtwórca pierwszej w regionie specjalistycznej placówki dla dzieci z autyzmem — OSTO, w którym przez wiele lat pełniła funkcję psychologa i superwizora. Były członek sekcji Naukowej Psychologów przy ZG KTA. Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń z kręgu ASD, w tym wczesnego ich wykrywania.

Rozwój:

 • odbyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z autyzmem w tym: 2 – letnie Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis, 3 – stopniowy kurs stosowanej analizy behawioralnej (140 godz. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), szkolenie z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji — piktogramy, metody C. Sutton, Treningu Umiejętności Społecznych.
 • Posiada uprawnienia do prowadzenia badań przesiewowych w zakresie wykrywania zaburzeń w komunikacji i rozwoju społecznym dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym — projekt Badabada fundacji Synapsis

Prywatnie lubi czytać, spędzać czas z przyjaciółmi, kocha koty i podróże.

nasz zespół

MGR AGNIESZKA DANOWSKA

oligofrenopedagog, logopeda

Wiceprezes Zarządu Fundacji "A jak..."

Terapeuta z kilkunastuletnim stażem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Osoba która pomoc osobom z niepełnosprawnością zamieniła na swoją pasję, którą realizuje inspirując nowymi pomysłami oraz wyzwaniami. Posiada ogromną cierpliwość do dzieci i tym samym nawiązuje niesamowitą relację z dzieckiem tworząc bezpieczną i przyjazną atmosferę pracy. Jest osobą wymagającą — przede wszystkim od siebie. Stale poszukuje nowych rozwiązań oraz obszarów działań fundacji. Twórca autorskich zajęć z zakresu rozwijania umiejętności społecznych i komunikacyjnych u dzieci z ASD, tj. logorytmika, Mały Trening Umiejętności Społecznych, Trening Skupiania Uwagi. Od wielu lat współpracuje z Niepublicznym Przedszkolem „Bajka”.

Pani Agnieszka specjalizuje się w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, a zwłaszcza kompetencji komunikacyjnych u dzieci z ASD.

Rozwój:

 • uczestnik jak i prelegent licznych ogólnopolskich konferencji naukowych z dziedziny autyzmu
 • ukończone liczne szkolenia, m. in. z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, Logorytmiki, 3-stopniowe szkoleniowe w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych.

Prowadzi szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji oraz Treningu Umiejętności Społecznych.

Prywatnie mama Olafa i Zoi. Miłośniczka przyrody i długich spacerów po lesie, w których towarzyszy jej czworonożny przyjaciel.

nasz zespół

DR EDYTA BAŁAKIER

psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Członek Zarządu Fundacji

Od dziesięciu lat zajmuje się diagnozą i terapią autyzmu. Prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej oraz terapię psychologiczną z dziećmi i rodzicami. Doświadczenie w pracy z dziećmi z ASD zdobywała najpierw w Fundacji Synapsis w Warszawie a następnie pracując w Ośrodku Szkolno- Terapeutyczno- Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku oraz Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym prowadzonym przez KTA o/ Białystok.

Interesuje się terapiami niedyrektywnymi. Specjalizuje się we wczesnej diagnostyce i wczesnej interwencji terapeutycznej.

Rozwój:

 • uczończyła liczne szkolenia dziedziny autyzmu, m. in. roczny staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis, kursy Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Kurs Terapii Ręki I i II stopnia, szkolenie z  „Attention Autism Programme” w Wielkiej Brytanii.
 • posiada bogate doświadczenie trenerskie (prowadzone liczne szkolenia zarówno z tematyki pracy z dziećmi jak i kompetencji miękkich) oraz doświadczenie w pracy nauczyciela wykładowcy

Prywatnie mama Tadzia, w wolnych chwilach zajmuje się wyrobem biżuterii oraz szyje ozdobne poduszki.

nasz zespół

MGR KATARZYNA BOROWIK

pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany

Członek Zarządu od 2022 roku

Terapeuta z 16- letnim doświadczeniem w pracy z osobami z ASD. Na codzień prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Współautorka innowacji pedagogicznych "Trening umiejętności skupiania uwagi", "Mały trening umiejętności społecznych". Profesjonalna, rzetelna, bardzo wrażliwa na potrzeby ludzi ze spektrum autyzmu. Pomaga zrozumieć świat i odnaleźć się w rzeczywistości zarówno dziecku jak i jego rodzinie.

Do obszaru jej szczególnych zainteresowań należy rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

Rozwój:

 • ukończyła szereg szkoleń i warsztatów dotyczących tematyki autyzmu: alternatywne sposoby porozumiewania się (II i III stopniowe i superwizyjne szkolenie AAC, I i II stopień metody PECS) oraz kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu,
 • prelegent wielu konferencji z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych u osób z ASD.

Lubi podróże, interesuje się modą, muzyką i sztuką.

nasz zespół

MGR MAŁGORZATA POLAK

logopeda, nauczyciel dyplomowany

Od 20 lat pracuje w Przedszkolu Samorządowym nr 58 im. J. Wilkowskiego w Białymstoku zajmując się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci neurotypowych, ze spektrum autyzmu, jak również dzieci z różną niepełnosprawnością. Pracując w latach 1997–2017 w OSTO (Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno- Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu) i Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym przy KTA/O Białystok pełniła funkcję logopedy i superwizora.

Rozwój:

 • udział w konferencjach naukowych prowadzonych przez światowej sławy autorytety, takie jak: I. O. Lovaas, S. Wertz., G. LaVigna, T. Atwood
 • udział w szkoleniach: m. in. 2-letnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom — Fundacja Synapsis; 3-stopniowe szkoleniowe w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych-Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Porozumienia, Kwidzyń; I i II stopień PECS; 2 – stopniowe szkolenie z zakresu wspomagania funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną; metody C. Sutton.

Prywatnie jest szczęśliwą matką dwójki dzieci. Uwielbia dobrą książkę, muzykę, podróże i wypoczynek nad jeziorami w otoczeniu pięknych lasów augustowskich.

nasz zespół

MGR JUSTYNA KOWALEWSKA

oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wszesnoszkolnego i przedszkolnego

Terapeuta z kilkunastoletnim stażem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Od 2016 roku związana z Fundacją A jak... w której prowadzi zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności społecznych oraz terapię indywidualną. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w Islandii w przedszkolu M. Montessori. Przez 2 lata pedagog w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi. Od 2019 roku pracuje w przedszkolu Ala i As. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Specjalizuje się w pracy nad zachowaniami trudnymi oraz rozwijaniu umiejętności społecznych u dzieci w wieku szkolnym.

Rozwój:

 • uczestnik konferencji naukowych z dziedziny autyzmu,
 • udział w warsztatach, szkoleniach m. in. trening umiejętności społecznych, komunikacji alternatywnej

Prywatnie mama Oskara, w wolnych chwilach uprawie Nordic Walking.

nasz zespół

MGR MONIKA JASIUKIEWICZ

pedagog

Terapeuta z 9-letnim stażem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w OSTO i Punkcie Konsultacyjno — Diagnostycznym prowadzonym przez KTA O/ Białystok. Pracę z dziećmi rozpoczynała jako wolontariusz. Zajmuje się prowadzeniem zajęć z arteterapii, prowadzeniem terapii pedagogicznej i rozwijaniem umiejętności społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pasjonuje się arteterapią i pedagogiką zabawy.

Rozwój:

 • uczestniczka konferencji naukowych z dziedziny autyzmu,
 • uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów m. in. z dziedziny Terapii Ręki, zabawy inspirującej rozwój,
 • obecnie studentka studiów podyplomowych z zakresu: Autyzm- Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu i Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Prywatnie pani małego rudego pieska Leona. W wolnych chwilach rzeźbi w drewnie i maluje.

nasz zespół

MGR EWA ZEGAROWICZ

psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel mianowany

Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, w tym od dziewięciu lat z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Swoje doświadczenie zawodowe w zdobywała m. in. w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno- Terapeutycznej „OPTA” w Warszawie, Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym prowadzonym przez Krajowe Towarzystwie Autyzmu o/ Białystok, Ośrodku Szkolno- Terapeutyczno- Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku, gdzie pełniła funkcję psychologa oraz nauczyciela. Jej pasją jest nauczanie języka angielskiego dzieci, w tym dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi stosując metody aktywizujące dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci. Kwalifikacje w tym zakresie uzyskała w Narwalk Community College w USA-certyfikat ESL oraz w Teacher’s College, Columbia University — certyfikat TESOL.

Aktualnie specjalizuje się w diagnozie funkcjonalnej i psychologicznej, terapii indywidualnej i grupowej ukierunkowanej na rozwijanie sfery społecznej oraz komunikacji u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W swojej pracy dąży do tego, aby ukryty w każdym dziecku potencjał został odkryty i maksymalnie wykorzystany dla poprawy jakości życia w kluczowych jego aspektach.

Rozwój:

 • uczestniczyła m. in. w 3-stopniowym szkoleniu z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, 3-stopniowym szkoleniu z zakresu alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych (M. Grycman), I i II stopień metody PECS, 2-stopniowym szkoleniu z zakresu wspomagania funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną (Fundacja Synapsis), szkoleniu z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej (150 godz.), szkoleniu ze współpracy z rodziną dziecka z autyzmem (Fundacja Synapsis).
 • Posiada uprawnienia badań przesiewowych w zakresie wykrywania zaburzeń w komunikacji i rozwoju społecznym dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym- udział w projekcie Badabada fundacji Synapsis.

W wolnym czasie chętnie podróżuje ścieżkami historii. Lubi aktywnie wypoczywać w otoczeniu przyrody. Jedną z jej pasji jest ogród.

nasz zespół

MGR JUSTYNA GWARA

pedagog specjalny, oligofrenopedagog

Terapeuta z dziesięcioletnim stażem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w OSTO i Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym prowadzonym przez KTA o/ Białystok. Zajmuje się głównie prowadzeniem terapii pedagogicznej oraz rozwijaniem umiejętności społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Pasjonuje się pedagogiką zabawy.

Rozwój:

 • uczestniczka konferencji naukowych z dziedziny autyzmu,
 • udział w wielu warsztatach oraz szkoleniach m. in. z terapii pedagogicznej, komunikacji alternatywnej, aktualnie jest studentką studiów podyplomowych z zakresu: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W wolnych chwilach biega, uczęszcza na Zumbę, a odpoczywa spędzając aktywnie czas u rodziców na wsi.

nasz zespół

MGR MONIKA WASILEWSKA

oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy

Rozwój:

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera,
 • uczestnictwo w cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację „A jak…” dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem dzieci z autyzmem w otaczającym ich świecie,
 • uczestnictwo w kilku szkoleniach m. in. „Zrozumieć dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera” organizowanych przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku.

W wolnych chwilach buduje, remontuje i projektuje.

nasz zespół

MGR MARIA WEREMIJEWICZ

oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy

Prywatnie mama Julka i Aurelii, w wolnym czasie uwielbia aktywnie spędzać czas ze swoją rodziną.

nasz zespół

MGR MARZENA CISZYŃSKA

pedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego
i przedszkolnego, trener umiejętności społecznych, trener kompetencji zawodowych

Dla dzieci z ASD po kilkunastu latach pracy porzuciła dużą korporację, gdzie większość czasu pracowała nad rozwojem kompetencji zawodowych pracowników i kadry menadżerskiej.


Posiada doświadczenie w terapii i edukacji dzieci ze spektrum autyzmu, oraz w prowadzeniu grup z zakresu treningu umiejetnosci Społecznych.

Rozwój:

 • Studia podyplomowe  z zakresu terapii i edukacji osób ze spektrum autyzm
 • Studia podyplomowe dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Ukończone szkolenie certyfikujące z zakresu Treningu Umiejetnosci Spolecznych
 • Szkolenie z zakresu terapii ręki i zaburzeń motoryki małej i dużej I i II stopnia, diagnoza -terapia- masaż
 • Udział w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu problemów dzieci, młodzieży, osób dorosłych w spektrum autyzmu