Badania przesiewowe

Program wczesnego wykrywania zaburzeń komunikowania i relacji społecznych

Zadanie realizowane jest przy wsparciu Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego

Projekt realizowany jest pod patronatem Fundacji SYNAPSIS w ramach Programu „Badabada”.

Celem projektu jest profilaktyka zaburzeń rozwojowych u małych dzieci poprzez wczesne wykrywanie problemów w zakresie komunikowania się oraz relacji społecznych, co w przypadku wykrycia trudności dziecka umożliwia podjęcie jak najszybszych działań stymulujących jego rozwój w tych obszarach. Realizacja tego projektu  polega na  objęciu bezpłatnymi badaniami przesiewowymi dzieci w wieku od 16 do 30 m. ż. uczęszczających do miejskich żłobków na terenie miasta Białegostoku i wyłonienie spośród nich  dzieci znajdujących się w grupie ryzyka zaburzeń autystycznych, lub też przejawiających ich pierwsze wyraźne objawy. Wszyscy rodzice badanych dzieci otrzymują informacje zwrotne na temat rozwoju ich pociech,  a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą uzyskać bezpłatną diagnozę. Do tej pory zrealizowano cztery edycje powyższego programu.

Poprzednie edycje programu w liczbach (2018, 2019, 2021, 2022)

- badaniami objęto 2717 dzieci

- przebadano 1682 dzieci

- skonsultowano 159 dzieci

- pełnej diagnozie poddano 46 dzieci

- przeszkolono przedstawicieli sześciu żłobków w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń komunikacji i relacji społecznych