Aktualności

12-02-2024

Piąta edycja badań przesiewowych już za nami!

Za nami piąta edycja badań przesiewowych w ramach projektu „Wczesne wykrywanie zaburzeń komunikowania się oraz rozwoju społecznego u dzieci” edycja V, który  Fundacja  "A jak..."  prowadzi przy dofinansowaniu Miasta Białystok.

W bieżącym roku przeprowadziliśmy bezpłatne badania przesiewowe w ośmiu miejskich żłobkach (nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9) w Białymstoku. Objęliśmy badaniami 837 dzieci (od 16 do 30 m-ca życia), kierując do ich rodziców odpowiednie informacje na piśmie oraz kwestionariusze badawcze. Ostatecznie przebadaliśmy 560 dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na badania i zwrócili wypełnione kwestionariusze. Spośród nich, na podstawie uzyskanych wyników do II etapu zakwalifikowaliśmy 47 dzieci. Następnie przeprowadziliśmy z ich rodzicami specjalistyczne konsultacje. W ich wyniku na pogłębienie diagnozy skierowano 19 dzieci. Badania przeprowadzone zostały przez specjalistów z naszej Fundacji, z wykorzystaniem wystandaryzowanego narzędzia ADOS-2.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w opublikowanym raporcie, który znajdziecie Państwo pod tym adresem.