Aktualności

29-09-2023

Nabór na bezpłatne szkolenie pt.: „Wczesne objawy autyzmu – jak je rozpoznać?” skierowane do pracowników żłobków i przedszkoli

Fundacja A jak… zaprasza na bezpłatne szkolenie dla pracowników żłobków
i przedszkoli

pt.: „Wczesne objawy autyzmu – jak je rozpoznać?”

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień pracują z małymi dziećmi w żłobkach i przedszkolach. Pozwoli ono na uzyskanie praktycznej wiedzy, która umożliwi uczestnikom wychwytywanie nieprawidłowości w zakresie zachowań społecznych i  komunikacji u swoich podopiecznych. Umożliwi to wczesne kierowanie dzieci do specjalistów w celu uzyskania profesjonalnej diagnozy i w zależności od jej wyniku, objęcie dziecka wczesną terapią.

Termin szkolenia: 25.10.2023 r.

Godzina: 16:00 (czas trwania szkolenia – 3h)

Miejsce: ul. Kujawska 53/1, 15-548, Białystok

  • Liczba miejsc jest ograniczona.
  • Dopuszcza się zgłoszenie dodatkowej osoby z tej samej placówki na listę rezerwową, z której, w przypadku braku wyczerpania wszystkich dostępnych miejsc, lista uczestników szkolenia będzie uzupełniana.
  • O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem udziału w warsztatach jest:

  1. Telefoniczna rezerwacja miejsca pod numerem +48 737 707 044 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00
  2. Kolejno, po dokonaniu rezerwacji, przesłanie drogą mailową na adres fundacja@ajakautyzm.pl poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej dostępnej do pobrania w załączniku lub pod adresem LINK - Karta zgłoszeniowa
  3. Na dostarczenie karty zgłoszeniowej po rezerwacji telefonicznej czekamy do 2 dni roboczych. Po upływie tego terminu zarezerwowane miejsce przepada.

Uwaga! Otrzymane zgłoszenia osób, które wcześniej nie dokonały telefonicznej rezerwacji miejsca nie będą brane pod uwagę.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych
od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych