Aktualności

08-04-2024

Nabór do VI edycji projektu Wyjątkowe Dzieci - wyjątkowi rodzice - Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży z Autyzmem - nabór wydłużony do 16.04.2024

Ogłoszenie o naborze do VI edycji projektu 

Wyjątkowe dzieci - wyjątkowi rodzice - Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

 

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami A jak.. ogłasza nabór uczestników do projektu Wyjątkowe dzieci – wyjątkowi rodzice – Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży z Autyzmem – edycja VI.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

- grupowe zajęcia edukacyjno-terapeutyczne - Trening Umiejętności Społecznych,

- grupowe zajęcia uspołeczniające dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowane do profilu potrzeb dziecka:

  1. Grupa 1: zajęcia uspołeczniające dla dzieci w wieku przedszkolnym z elementami TUS,
  2. Grupa 2: zajęcia uspołeczniające dla dzieci w wieku przedszkolnym z elementami zajęć polisensorycznych,
  3. Grupa 3: zajęcia uspołeczniające dla dzieci w wieku przedszkolnym z elementami integracji sensorycznej i terapii ręki,
  4. Grupa 4: zajęcia terapeutyczne z zakresu usprawniania koncentracji uwagi i percepcji słuchowej z elementami Treningu Skupiania Uwagi wg Giny Davis,
  5. Grupa 5: zajęcia rozwijające kompetencje językowo-komunikacyjne.

Kryterium formalne dla uczestników projektu: 

  • Dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Białegostoku,
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
  • Wypełnione zgłoszenie,
  • Podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty oraz formularz zgłoszenia (dostępny do pobrania w załączniku) w formie papierowej należy złożyć w godzinach 8:30-14:30 w siedzibie Punktu Przedszkolnego Ala i As i Fundacji A Jak… na ul. Kujawskiej 53/1 w Białymstoku.  Zgłoszenia przyjmujemy do 16 kwietnia 2024 r. do godz. 14:00. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku