Aktualności

09-05-2023

Nabór do projektu "Tacy jak WY - kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw wrażliwości i akceptacji względem osób z niepełnosprawnością"

 

Ogłoszenie o naborze do projektu

Tacy jak WY – kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw wrażliwości
i akceptacji względem osób z niepełnosprawnością

 

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami A jak… ogłasza nabór uczestników do projektu Tacy jak WY – kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw wrażliwości i akceptacji względem osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu zorganizowane zostaną  warsztaty w Placówkach Oświatowych na terenie powiatu białostockiego, które będą miały na celu kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży względem osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zadanie kierowane jest do 8 placówek oświatowych: 4 przedszkoli i 4 szkół podstawowych.
W każdej z placówek zajęcia poprowadzone będą w dwóch klasach wytypowanych przez Dyrektora. Wybór 8 placówek odbędzie się na drodze kolejności zgłoszeń.

Kryterium formalne dla uczestników projektu: 

  • Placówki Oświatowe znajdujące się na terenie powiatu białostockiego,
  • Minimalna liczba uczestników: grupa szkolna – 20 osób, grupa przedszkolna – 15 osób,
  • Dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat,
  • Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • Podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty oraz formularz zgłoszenia należy przesłać na adres email: fundacja@ajakautyzm.pl. Zgłoszenia przyjmujemy od 12 maja 2023 r. od godz. 10:00.  
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Placówki zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane poprzez wiadomość e-mail.

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Podlaskiego.