Aktualności

06-09-2023

Nabór do projektu "Małymi krokami ku samodzielności - Edycja II"

Ogłoszenie o naborze do II edycji projektu 

Małymi krokami ku samodzielności

 

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami A jak.. ogłasza nabór uczestników do projektu Małymi krokami ku samodzielności – edycja II.

W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne:

- indywidualne zajęcia edukacyjno – terapeutyczne (terapia psychologiczno-pedagogiczna, logopedyczna lub sensoryczna, w zależności od potrzeb dziecka)

- grupowe zajęcia uspołeczniające dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowane do profilu potrzeb dziecka:

  1. Grupa 1: zajęcia uspołeczniające dla dzieci w wieku przedszkolnym z elementami TUS (wtorki o godz. 14:00),
  2. Grupa 2: zajęcia uspołeczniające dla dzieci w wieku przedszkolnym z elementami zajęć polisensorycznych (czwartki o godz. 14:00),
  3. Grupa 3: zajęcia uspołeczniające dla dzieci w wieku przedszkolnym z elementami integracji sensorycznej i terapii ręki (poniedziałki o godz. 14:00).

Kryterium formalne dla uczestników projektu: 

  • Dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Białegostoku,
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
  • Wypełnione zgłoszenie i podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Dokumenty oraz formularz zgłoszenia (dostępny do pobrania w załączniku) w formie papierowej należy złożyć w godzinach 9:00-14:00 w siedzibie Punktu Przedszkolnego Ala i As i Fundacji A Jak… na ul. Kujawskiej 53/1 w Białymstoku.  Zgłoszenia przyjmujemy do 11 września 2023 r. do godz. 11:00. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie.

Zadanie finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych