Aktualności

05-12-2022

Fundacja A jak… ma już 5 lat!

Czy 5 lat to dużo? To zależy jak je wykorzystasz!

Dla nas minione 5 lat to czas bardzo intensywnej pracy. Na przestrzeni tego czasu Fundacja A jak… objęła swoją pomocą kilkaset rodzin z województwa podlaskiego. W ramach tej pomocy blisko 100 dzieci objęto profesjonalną diagnozą w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pracownicy Fundacji w ramach działalności odpłatnej i projektowej zrealizowali prawie 1500 godzin terapii indywidualnej, ponad 600 godzin terapii grupowej, przeszkolili kilkuset nauczycieli podnosząc ich kompetencje i zwiększając świadomość na temat potrzeb osób ze spektrum autyzmu i sposobów ich zaspokajania. W ramach prowadzonych od 2020 roku zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka specjaliści z Fundacji przeprowadzili ponad 2500 godzin zajęć terapeutycznych. W ciągu pięciu lat w prowadzonym przez Fundację Punkcie Przedszkolnym Ala i As ponad 20 dzieci zostało objętych specjalistyczną, kompleksową terapią i edukacją, co w kilku przypadkach dało szansę realizacji dalszej edukacji w placówkach ogólnodostępnych.

Dla nas to jednak dopiero początek!