Kontakt

DANE

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami "Ala i As" w Białymstoku

ADRES

ul. Kujawska 53/1
15–548 Białystok

FORMULARZ KONTAKTOWY

WESPRZYJ NAS

Każda złotówka zostanie przekazana na realizację naszych projektów i ułatwi nam dalsze
pomaganie dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. Dobro wraca. Warto pomagać!

Numer konta: 11 1140 2004 0000 3502 7693 8315