Dlaczego przedszkole terapeutyczne

Co wyróżnia placówki terapeutyczne?

Głównym celem placówek terapeutycznych, jak wskazuje ich nazwa jest realizacja kompleksowego i intensywnego programu terapeutycznego. Są one dedykowane głównie dzieciom z autyzmem. Jest to grupa szczególna, gdyż zaburzenia wywołują wpływ na niemal wszystkie sfery ich funkcjonowania. Podejście musi być więc całościowe. Zaletą placówek terapeutycznych są małe grupy i duża ilość personelu, posiadającego odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. 

Mała grupa to przede wszystkim mniejsza ilość bodźców. Mądrze towarzyszący terapeuci pomagają dziecku lepiej zrozumieć otaczający go świat, dzięki czemu staje się on bardziej przewidywalny i bezpieczny. Mała grupa to też większa indywidualizacja dzieci. Każde ma przecież inne trudności i potrzebuje indywidualnie dopasowanego rodzaju wsparcia. Jest to możliwe w ramach terapii indywidualnej oraz terapii realizowanej w małej grupie w której dzieci są odpowiednio do siebie dobrane.

W naszym przedszkolu grupy terapeutyczne liczą od 3 do 6 dzieci i do każdej z nich dobierana jest odpowiednia do potrzeb dzieci ilość nauczycieli terapeutów (od 2 do nawet 4 osób). Naszą pracę wspomagają dodatkowo asystenci nauczyciela. Dzieci są dobierane do grup pod kątem aktualnego funkcjonowania co daje pewność, że realizowane w grupie terapie będą dobrze dopasowane i skuteczne.


Kiedy placówka terapeutyczna?

W przypadku gdy u dziecka diagnozowane są zaburzenia ze spektrum autyzmu, warto rozważyć, który typ placówki będzie dla niego najodpowiedniejszy. Standardy pracy z osobami z autyzmem na całym świecie jednoznacznie wskazują na ogromne znaczenie wczesnej interwencji terapeutycznej. Ma to związek z większa plastycznością mózgu małego dziecka. Ponadto łatwiej jest korygować zachowanie, które nie jest jeszcze utrwalone. W praktyce oznacza to, że większe efekty terapeutyczne można uzyskać w momencie gdy dziecko rozpoczyna intensywną terapię w wieku lat 3 niż w wieku lat 5.

Bardzo często rodzice mają w tej kwestii dylemat, rozważają by najpierw wysłać dziecko do placówki ogólnodostępnej lub integracyjnej, a jeśli sobie nie poradzi, przenieść je do terapeutycznej. Naszym zdaniem właściwsza jest odwrotna kolejność: najpierw dziecko objąć intensywną terapią w placówce terapeutycznej by jeśli to możliwe, przygotować je do kontynuacji edukacji w większej grupie. Należy pamiętać, że dzieci z autyzmem mają często dość duże trudności z rozumieniem otaczającej ich rzeczywistości. Duża grupa to zawsze duża ilość bodźców, z którą nie każde dziecko sobie poradzi. Ponadto nagła zmiana środowiska może być dla nich trudnym doświadczeniem, wywołującym silny lęk, co z kolei może zaostrzyć ilość prezentowanych objawów.


Czy moje dziecko pozostanie w placówce terapeutycznej do końca edukacji?

Na to pytanie niestety nikt nie zna odpowiedzi. Czynione przez dziecko postępy zależą od bardzo wielu czynników. Na wiele z nich nie mamy niestety wpływu dlatego nie da się jednoznacznie przewidzieć dalszej drogi dziecka. Jeśli jednak zostanie ono objęte intensywną i dobrze prowadzoną terapią, można być pewnym, że specjaliści zrobią wszystko, by przygotować je do poradzenia sobie w większej grupie.

W naszym przedszkolu, co pół roku odbywamy zespoły z rodzicami, na których omawiamy aktualne funkcjonowanie dziecka. Gdy stwierdzamy, że dziecko osiągnęło gotowość do zmiany placówki, ze znacznym wyprzedzeniem rozpoczynamy proces przygotowywania go. Daje to większą pewność, że zmiana nastąpi w sposób łagodny.


Jakie przedszkole terapeutyczne wybrać?

Decyzja ta leży w rękach rodzica. Warto podejmować ją świadomie, tj. zapoznać się z ofertami różnych placówek. Wybierając, należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak liczebność grup, ilość przypisanych do nich nauczycieli i terapeutów oraz ilość godzin realizowanej terapii.